Digitalisering til DVD-plater:


Har du store mengder kassetter (over 10) som skal kopieres kan pris diskuteres noe, ta i tilfelle kontakt på tlf. for nærmere avtale . Tlf.nr. og telefontider finner du under fanen /kontakt


Til DVD                            Pris
Pr. kassett*  opptil 2t   179,-
Kassett over 2t                249,-
Ekstra  DVD kopi                            69,- stk
Skjøting/Reparasjon av kassett       150,-

* Prisene gjelder ved levering av minimum 2 stk kassetter,
Minstepris pr. oppdrag kr. 350,-
Det blir benyttet 1 plate pr. kassett uavhengig om
inneholdet er under to timer. Er kassetten 2-4 timer blir
den levert på 2 plater osv.